Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

AbstractDownload articleDownload article

social exclusion, poverty, social inequality, conceptualisation, operationalisation, ekskluzja społeczna, ubóstwo, nierówności społeczne, konceptualizacja, operacjonalizacja

Лики старости в рассказах Наталии Толстой

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.23

AbstractDownload articleDownload article

Natalia Nikitichna Tolstaya, short story, elderliness, old age, loneliness, poverty, Natalia Tołstoj, opowiadanie, starość, podeszły wiek, wiek późny, ubóstwo, samotność

Ubóstwo energetyczne jako problem społeczny i sposoby jego rozwiązywania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.3

AbstractDownload articleDownload article

fuel poverty, sensitive recipient, energy, ubóstwo energetyczne, odbiorca wrażliwy, energetyka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout