Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.16

AbstractDownload articleDownload article

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.11

AbstractDownload articleDownload article

urban dialect, language of a city, lexical borrowings, lingual contacts, urban dialects dictionaries, городской диалект, язык города, заимствования, языковые контакты, словари городских диалектов

O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.8

AbstractDownload articleDownload article

urban dialect, language in the city, differentiation of national language, городской диалект, язык города, дифференциация национального языка

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout