Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.11

AbstractDownload articleDownload article

urban dialect, language of a city, lexical borrowings, lingual contacts, urban dialects dictionaries, городской диалект, язык города, заимствования, языковые контакты, словари городских диалектов

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout