Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Błękitny sen o rewolucji”. Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego

AbstractDownload articleDownload article

dream, hallucination, a knight-errant, utopia, oneiric poetics

Kontrasty i syntezy. Retoryczne obrazy miast ogrodów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.12

AbstractDownload articleDownload article

miasto ogród, Warszawa, Podkowa Leśna, retoryka, utopia, kontrast, garden city, Warsaw, Podkowa Leśna, rhetoric, utopia, contrast

Смерть и власть в литературной антиутопии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.21

AbstractDownload articleDownload article

death, power, anti-utopia, utopia, literary genre, śmierć, władza, antyutopia, utopia, gatunek literacki

Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski : la Pologne se trouve-t-elle en Australie ?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.15

AbstractDownload articleDownload article

Wojciech Gutkowski, utopian literature, Poland, Australia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout