Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Geschlechterdifferenzen in Produktnamen für Kosmetika

AbstractDownload articleDownload article

trade names, values, the image of women, the image of men

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractDownload articleDownload article

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

Włoski dystrykt przemysłowy — rekomendacje dla Polski

AbstractDownload articleDownload article

industrial district, the value of localization, practice implementations, industrial atmosphere

Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy

AbstractDownload articleDownload article

financial instrument, fair value, amortised cost, the risk associated with financial instruments, limiting the financial crisis

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Le préfixe  maxi- et sa diffusion actuelle dans le français courant

AbstractDownload articleDownload article

prefix, maxi-, intensity, semantic value, productivity

Testing of asset and profit strategy through investment portfolio formation in Baltic States stock exchange

AbstractDownload articleDownload article

investment portfolio formation, asset and profit strategy, fundamental analysis, value investment

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractDownload articleDownload article

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, multidisciplinarity, problem orientation, value orientation, research methods in public policy, nauki o polityce publicznej, wielodyscyplinarność, zorientowanie na problem, orientacja normatywna, metodologia nauk o polityce publicznej

Podstawowe założenia metody graficzno-porównawczej stosowanej w ramach badań pismoznawczych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting research, expert study, opinion, comparative material, identification features of handwriting, expert opinion, diagnostic value of a handwriting opinion

Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015

AbstractDownload articleDownload article

national identity, values, culture, social integration, prejudice, національна ідентичність, цінності, культурна сфера, суспільна інтеграція, упередження

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout