Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

“Wenguste, aki dyneros”. El espanol de los polacos participantes en la Guerra de la Independencia

AbstractDownload articleDownload article

Spanish War of Independence, memories, verbal communication, errors, interference

Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

AbstractDownload article

Wiesław Myśliwski, non-verbal communication, peasant courrent in Polish literature, social rituals, popular peasant Polish culture

Wielokodowość komunikacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

non-verbal communication, legal proceedings, legal rhetoric, court speech

Spotkanie kultur — spotkanie gestów. O rozumieniu wybranych brytyjskich gestów emblematycznych przez Polaków uczących się języka angielskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.26

AbstractDownload articleDownload article

British emblematic gestures, decoding British emblems by Poles, nonverbal communication in glottodidactics, Polish-British nonverbal communication, successful intercultural communication, Poles learning English

Nonverbal components of the populist style of political communication: A study on televised presidential debates in Poland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.2(23).3

AbstractDownload articleDownload article

nonverbal communication, populism, political communication, television debates, elections

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout