Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout