Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

La imagen del judaísmo reflejada en el refranero judeoespańol

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proverbs and sayings, Judeo-Spanish, Sephardic Jews, Judaism, customs

Visión de la familia en los refranes espanoles

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proverbs, stereotypes, Spanish family, linguistic image, ethnolinguistics

Walencja semantyczna polskich i  duńskich czasowników ruchu w  ujęciu kontrastywnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantic valency, Polish and Danish motion verbs, contrastive analysis

Ausgewählte Wahrnehmungsverben im Deutschen, Englischen und Polnischen. Kognitive und geschichtliche Aspekte

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

perception verbs, distant senses, semantic change, cognitive linguistics

Polnisch-deutsche Valenzkontraste im Bereich der Bewegungsverben

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Valenz, semantische Valenz, Bewegungsverben, semantische Restriktionen, semantische Rollen, valency, semantic valency, motion verbs, semantic restrictions, semantic roles

Interpretacja PTACTWA w czeskich i  polskich związkach frazeologicznych z zakresu tradycji ludowej przepowiadania pogody i  pór roku (z wykorzystaniem zwierzęcych//ptasich nazw)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

paremiology and phraseology (proverbs, sayings and popular weather forecasts), translation of lexical units, linguistic view of the world in the Czech and Polish popular weather forecasts

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Representation of Female Attributes in Chinese Proverbs

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Chinese proverbs, inner/outer female attributes, culture and tradition

Zum Pronomen es bei Wetterverben im Jiddischen im Vergleich zu deutschen und polnischen Entsprechungen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Principles and Parameters framework (P&P), Minimalist Program (MP), syntactic expletives, checking process, sentences with weather verbs

Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

word-forming, verbs, Czech, language, Polish, word-forming nest, onomatopoeia, slovotvorný potenciál, sloveso, čeština, polština, jazyk, slovotvorba, hnízdo slovotvorné, onomatopoeia

Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

loanwords, loan-adverbs, adverbial expressions, Russianisms, Polish-Russian Russian-Polish languages in contact, заимствования, заимствованные наречия, наречные выражения, русизмы, польско-русские и русско-польские языковые контакты

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy