Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wynagrodzenie robotników w kapitalizmie w encyklikach społecznych Jana Pawła II — analiza proponowanych rozwiązań w świetle teorii szkoły austriackiej

AbstractDownload articleDownload article

family, wage, St. John Paul II, labour

Interwencja triangularna i jej konsekwencje dla gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, price controls, minimum wage, product control, monopoly, statism

Materialnoprawne aspekty orzekania kary ograniczenia wolności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.5

AbstractDownload articleDownload article

penalty of restriction of liberty, electronic surveillance, community service, deduction from wages

Wage versus efficient bargaining in a Cournot duopoly: A Preliminary Note on Welfare

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.1.2

AbstractDownload articleDownload article

efficient bargaining, wage bargaining, union–duopoly bargaining agenda, social welfare

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout