Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

AbstractDownload articleDownload article

Wałbrzych agglomeration, inhabitancy, property owners, municipal fee, waste management

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, egzekucja, czystość i porządek, fee for municipal waste management, municipal waste, enforcement, cleanliness and order

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout