Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

AbstractDownload articleDownload article

psycholingwistyka, język rosyjski, ocena emocjonalna, wpływ, środki językowe, eksperyment

Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard

AbstractDownload articleDownload article

Basel III regulatory, capital requirements, capital ratio, Basel III impact, LCR, NFSR, Regulacja Bazylei III, wymogi kapitałowe, wskaźnik kapitałowy, wpływ Bazylei III

Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich oczekiwania wobec polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

dzieci niepełnosprawne, wpływ niepełnosprawności na rodzinę, koszt niepełnosprawności dzieci, efektywność polityki społecznej, disabled children, impact of disability on family, cost of children’s disability, effectiveness of social policy

MALARZ W ARTYSTYCZNYCH ZMAGANIACH Z TRADYCJĄ. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

AbstractDownload articleDownload article

Harold Bloom, tradycja, prekursor, wpływ, podmiotowość, inspiracja, ekspresjonizm, Harold Bloom, tradition, precursor, influence, subjectivity, inspiration, expressionism

Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща

AbstractDownload articleDownload article

object, objective side, intervention in the court activity, przedmiot, strona przedmiotowa, wywieranie wpływu na czynności sądowe

Ocena wpływu inwestycji społecznych w literaturze naukowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.9

AbstractDownload articleDownload article

social policy, social investment, impact of social investment, polityka społeczna, inwestycje społeczne, wpływ inwestycji społecznych

Córka cieni — od typologii sieroty i children studies do pamięci protetycznej i memory boom

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.11

AbstractDownload articleDownload article

sierota, poszukiwanie tożsamości, wpływ historii, orphan, searching of identity, influence of history

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout