Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.12

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, performing work for the benefi t of one’s own employer, pracodawca, ubezpieczenie społeczne, wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy * Opracowan

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout