Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży

AbstractDownload articleDownload article

propaganda, Stalinist discourse, linguistic strategies, young people

Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.9

AbstractDownload articleDownload article

popular science literature for children and young people, Young Michurinist Library, Poland, 1953–1956

Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.11

AbstractDownload articleDownload article

literary criticism, books/literature for children and young people, popular science books for children and young people, educational books

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout