Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zadania wykonywane przez gminę w Rzeczypospolitej Polskiej i w Kraju Związkowym Brandenburgia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.6

AbstractDownload articleDownload article

gmina, zadania, Rzeczpospolita Polska, Kraj Związkowy Brandenburgia, municipalities, tasks, types, Republic of Poland, Brandenburg Land

Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.4

AbstractDownload articleDownload article

public administration, local self-government, public tasks, interwar period, Second Polish Republic, homelessness, homeless people, housing exclusion, administracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania publiczne, międzywojnie, II Rzeczpospolita, bezdomność, osoby bezdomne, wykluczenie mieszkaniowe

Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.7

AbstractDownload articleDownload article

Russian partition, Tagantsev code, disobedience to authority, legitimacy of demand, offi cial, były zabór rosyjski, kodeks Tagancewa, nieposłuszeństwo wobec władzy, prawność żądania, urzędnik

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout