Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo zawodowe, stalinizm, awans społeczny

Crisis of journalism? On the difficulties of self-description strategy

AbstractDownload articleDownload article

dziennikarstwo, zawód, dziennikarstwo obywatelskie, samoopis

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, bezpieczeństwo, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, flexibility, security, work-life balance

Związki zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania polityki społecznej. Wybrane zagadnienia: działalność socjalna i edukacyjna

AbstractDownload articleDownload article

związki zawodowe, działalność socjalna, działalność edukacyjna, polityka społeczna, trade unions, social activities, educational activities, social policy

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań

AbstractDownload articleDownload article

Dolny Śląsk, kształcenie zawodowe, bezrobocie, powiat, oferta edukacyjna, powiatowy urząd pracy, Lower Silesia, vocational education, unemployment, district, educational off er, job center

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.6

AbstractDownload articleDownload article

social policy, disability, person with disability, occupational activity, polityka społeczna, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, aktywność zawodowa

Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.11

AbstractDownload articleDownload article

employer, responsibility, occupational disease, pracodawca, odpowiedzialność, choroba parazawodowa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout